al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. Fase 2

Aprovació inicial projecte executiu renovació enllumenat públic, fase 2

DIJOUS 25 FEBRER 2021

Davant les possibilitats d’estalvi que ofereix aquesta tecnologia l’ajuntament creu convenient iniciar la transició cap a tecnologia LED degut a la reducció en despesa energètica i econòmica prevista. Aquesta s’inicia amb el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Miralcamp FASE-1“ , que segueix amb una successiva Fase-2 que es dividirà en el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic Fase-2” i en el “Projecte complementari de reforma de l’enllumenat públic de Miralcamp Fase-2”, per motius de limitació pressupostaria.

Actualment el municipi de Miralcamp es troba en l’obra de reforma de la fase 1 de l’enllumenat el municipi, en el que s’han substituït les llumeneres de tecnologia de descàrrega per llumeneres de tecnologia LED.

Es per això que s’encarrega el projecte de reforma de l’enllumenat públic de la Fase-2. Aquest àmbit d’actuació de la instal·lació d’enllumenat actualment disposa de llumeneres de baixa eficiència, i en alguns casos com els globus o projectors produeixen una important contaminació lluminosa al medi nocturn.

Seguidament s'adjunta el projecte.

Fitxers adjunts