al contingut a la navegació Informació de contacte

I Pla d'Igualtat de Miralcamp, 2020-2024

El I Pla d'Igualtat de l’Ajuntament de Miralcamp, per al període 2020-2024, va néixer amb l'objectiu d’avançar cap a la transformació i canvi social i donar resposta al compromís municipal d'impulsar un Miralcamp igualitari i lliure de violència masclista.

Els governs locals han estat pioners en incorporar la igualtat de gènere en les seves polítiques i accions municipals. La proximitat amb la ciutadania i a la realitat social, situa a les administracions públiques locals en una posició idònia per assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat dins el marc de les seves competències.

Per això l’Ajuntament de Miralcamp no pot quedar-se al marge de les polítiques d’igualtat i es compromet així a iniciar una etapa de forta implicació amb la igualtat d’oportunitats a través de la elaboració d’aquest I Pla d’igualtat d’oportunitats, i corregir així la situació de desavantatge en què es troben les dones, per tal d’assolir una igualtat real i efectiva.

El protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, psicològic en el treball i per raó d’orientació o identitat sexual,  paral·lelament i a partir de la necessitat d’elaboració del Pla d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Miralcamp, es preveu com una mesura complementària necessària. La realització d’un Protocol en aquest àmbit és un instrument clau de treball vers la sensibilitat en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i també una eina de prevenció dels riscos psicosocials que generarien possibles situacions d’assetjament dins l’àmbit laboral amb conseqüències nefastes tant per la persona com per a l’Ajuntament.