al contingut a la navegació Informació de contacte

PROJECTES EN EXECUCIÓ

Parc Bellavista

Proposta d’equipament de jocs infantils al parc Bellavista a Miralcamp.

Projecte 

Parc Boletera

Proposta d’equipament de jocs infantils al parc de la Boletera a Miralcamp.

Projecte 

Instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable al municipi. FASE 4

Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i racionalitzar-ne el consum.

D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la instal·lació d’arquetes de mesura en una part de les escomeses domiciliàries del municipi.

Es projecta finalitzar la instal·lació d’arquetes de mesura mitjançant una quarta fase que preveu la instal·lació de 318 noves arquetes, i la instal·lació de 698 comptadors en la totalitat dels subminstres.

DOCUMENT PROJECTE

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. Fase 2

Aprovació inicial projecte executiu renovació enllumenat públic, fase 2

Davant les possibilitats d’estalvi i eficiència energètica que ofereix la tecnologia, l’Ajuntament creu convenient continuar apostant la transició cap a tecnologia LED degut a la reducció en despesa energètica i econòmica que suposa. Aquesta s’ha iniciat amb el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Miralcamp FASE-1“, i ara segueix amb la Fase-2 que consisteix en dur a terme el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic Fase-2” a la resta de carrers i places del poble que no havien entrat en la FASE-1 i que en l'actualitat s'inicia amb l'execució de l'obra civil i que continuarà amb la instal·lació de llumeneres LED.

DOCUMENT PROJECTE

Document Actions