al contingut a la navegació Informació de contacte

Instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable al municipi. FASE 3

Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i racionalitzar-ne el consum.

D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la instal·lació d’arquetes de mesura en les escomeses domiciliàries de diferents parts del municipi.

En aquest document, es projecta continuar amb la instal·lació d’arquetes de mesura, mitjançant una tercera fase que preveu la instal·lació de 85 noves arquetes.

DOCUMENT PROJECTE