al contingut a la navegació Informació de contacte

Millora en el subministrament elèctric C. Enric Granados i C. Antoni Dalmau

L’Ajuntament de Miralcamp, està renovant les seves instal·lacions d’enllumenat públic, amb la voluntat d’implantar millores que aconsegueixin el major estalvi energètic possible, millorant alhora la seguretat de les instal·lacions d’enllumenat, la seguretat viària i els nivells d’enllumenat en el municipi, i substituir tecnologies que son contaminats i obsoletes com les làmpades de vapor de mercuri encara presents en moltes parts del municipi.

Dins d’aquesta renovació s’ha detectat la necessitat de substituir part de la línia de subministrament elèctric que discorre soterrada pels carrers Enric Granados i Antoni Dalmau. El motiu de la substitució es que l’actual instal·lació no compleix la normativa (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) actual a banda de trobar-se en mal estat el que fa que no sigui aprofitable per al pas d’instal·lació de cablejat.

DOCUMENT PROJECTE