al contingut a la navegació Informació de contacte

1.- Introducció: l'agermanament en el context actual

Tot i l’augment en l’última dècada de la mobilitat entre països i l’avenç significatiu en el projecte de construcció europea, els agermanaments segueixen sent una peça clau per a la participació dels municipis i la seva ciutadania en l’àmbit internacional.
Col·lectius com la gent gran, els i les joves i les persones que habiten en municipis petits, rurals i/o aïllats són els principals beneficiaris de les activitats tradicionalment desenvolupades en el marc d’un agermanament, unes activitats basades en l’acostament de realitats que repercuteixen de manera positiva en el coneixement mutu, el diàleg i el respecte a la diversitat.
Tanmateix, les prioritats dels municipis han variat considerablement, afectant així a la concepció de l’agermanament. És a dir, si bé aquest s’entenia com l’establiment formal i consolidat d’una relació entre dues o més entitats locals per dur a terme accions que es repetien al llarg del temps, actualment prenen força els acords bilaterals, amb accions puntuals o temporals basades en aspectes concrets, sovint vinculats a la promoció dels actius del territori, com ara el turisme, el patrimoni, els sectors productius, entre d’altres.
És per això que, en el context actual, quan parlem d’agermanaments, no podem limitar-nos a les activitats tradicionals com l’intercanvi en termes socials, esportius o culturals. Cal tenir en consideració aquelles accions que permeten al municipi millorar les polítiques públiques i influir en qüestions com el desenvolupament local, la promoció d’actius del territori o la protecció del patrimoni, entre d’altres.

Font: Guia de l’Agermanament: un primer pas cap a l’acció internacional del municipi
Elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internaciona. Direcció de Relacions Internacionals
Juny 2017. Diputació de Barcelona