al contingut a la navegació Informació de contacte

2.- Evolució i tipologia dels agermanaments

Els inicis dels agermanaments tenen lloc després de la Segona Guerra Mundial, entre aquells pobles, majoritàriament de França i Alemanya, que havien estat enfrontats durant el conflicte bèl·lic. A mitjans dels anys 60 s’hi inclouen països de l’est i de fora el continent europeu, amb acords entre entitats locals del nord i sud basats en la cooperació i la solidaritat. Alhora, i a mesura que avançaven les dècades, han anat apareixent nous formats basats en acords de tres o més municipis.
En aquest sentit, i a partir de la classificació establerta per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) es determinen quatre tipus d’agermanaments:

Agermanaments de reconciliació: l’origen d’aquesta tipologia rau en els intercanvis realitzats entre ciutats alemanyes i franceses després de la Segona Guerra Mundial. 1 Classificació disponible a FEMP (1998): Los hermanamientos en Europa. Guia práctica. Madrid, Federación Española de Municipios y Provincias.
Agermanaments de comprensió: es donen entre ciutats amb trets culturals i històrics distants i, sovint, enfrontats. El seu origen es troba en els intercanvis entre municipis de l’Europa Occidental i de l’Europa Central-Oriental durant la Guerra Freda.

Agermanaments europeistes: s’estableixen entre ciutats europees en el context d’integració europea.
Agermanaments de cooperació: de caràcter solidari en el context Nord-Sud.

Font: Guia de l’Agermanament: un primer pas cap a l’acció internacional del municipi
Elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internaciona. Direcció de Relacions Internacionals
Juny 2017. Diputació de Barcelona