al contingut a la navegació Informació de contacte

3.- L’èxit d’un agermanament: una primera experiència d’acció internacional

Existeixen diversos motius per a l’establiment d’un agermanament, la majoria basats en interessos compartits. Tradicionalment, alguns d’ells han estat els vincles històrics, una creixent relació entre la ciutadania d’ambdues localitats, la toponímia, la proximitat geogràfica o el suport d’un municipi a un altre en un moment històric concret.

Actualment, els motius per a l’establiment de relacions bilaterals entre dos o més municipis poden ser d’altres com l’aprenentatge d’un idioma estranger, la col·laboració per a la revalorització de les tradicions i cultura popular, l’intercanvi d’experiències sobre temes d’interès comú, entre d’altres.

Així, un agermanament permet, entre d’altres, potenciar les fortaleses i aprofundir en les oportunitats de millora dels municipis. Facilita, a més de l’intercanvi cultural i social, l’intercanvi econòmic entre sectors i, sobretot, l’adquisició de noves perspectives a l’hora d’encarar els reptes, gràcies a l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques.

Finalment, i a diferència de les xarxes i plataformes multilaterals, l’agermanament, entès com a una relació de proximitat i confiança, ofereix una comunicació bilateral i directa.

Tots aquests aspectes tenen un tret en comú: obren el municipi cap a l’exterior. Per aquesta raó, podem dir que l’agermanament esdevé, en molts casos, l’inici de l’establiment de relacions amb d’altres actors a nivell europeu i internacional, així com l’adaptació als nous contextos i reptes globals, permetent, d’aquesta manera, conèixer les oportunitats i els beneficis resultants de la col·laboració amb altres ens municipals.

 

Font: Guia de l’Agermanament: un primer pas cap a l’acció internacional del municipi
Elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internaciona. Direcció de Relacions Internacionals
Juny 2017. Diputació de Barcelona