al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Miralcamp

Codi
251351
Comarca
Pla d'Urgell
Població
1.366
Superfície
14,87
Densitat
91,9
Altitud
287

Superfície (km²)

Municipi
14,87
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
91,9
Comarca
120,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
713
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
653
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.366
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
216
Comarca
5.804
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
854
Comarca
23.890
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
247
Comarca
5.605
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
49
Comarca
1.470
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.366
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
112
Comarca
2.925
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
452
Comarca
12.778
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
129
Comarca
2.614
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
515
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
713
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
104
Comarca
2.879
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
402
Comarca
11.112
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
118
Comarca
2.991
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
29
Comarca
955
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
653
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.124
Comarca
26.795
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
86
Comarca
2.639
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
156
Comarca
7.335
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.366
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.213
Comarca
29.665
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
153
Comarca
7.104
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.366
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
623
Comarca
14.786
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
90
Comarca
4.046
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
713
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
590
Comarca
14.879
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
63
Comarca
3.058
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
653
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
543
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
565
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
24
Comarca
1.108
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
255
Comarca
6.475
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
49
Comarca
70
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
8
Comarca
168
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
7
Comarca
137
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
15
Comarca
305
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
8
Comarca
205
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
194
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
18
Comarca
399
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
4
Comarca
71
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-14
Comarca
124
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
5
Comarca
41
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-9
Comarca
165
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
510
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
239
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
8
Comarca
88
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
422
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
8
Comarca
510
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
223
Comarca
7.373
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,83
Comarca
22,07
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,04
Comarca
1,91
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
14,8
Comarca
20,16
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.366
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.251
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.182
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
946
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.393
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
26
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
137
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
276
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,9
Comarca
21,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
42,7
Comarca
34,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,2
Comarca
20,4
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
23,2
Comarca
23,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.076
Comarca
25.139
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,7
Comarca
66,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.011
Comarca
24.638
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
82,2
Comarca
82,2
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.028
Comarca
24.632
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
58,4
Comarca
62,5
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,1
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.071
Comarca
24.873
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
633
Comarca
15.746
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
151
Comarca
4.495
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
784
Comarca
20.241
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
655
Comarca
16.653
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.209
Comarca
30.709
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
352
Comarca
9.670
Catalunya
1.864.030

Dones

Municipi
251
Comarca
6.976
Catalunya
1.621.872

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
603
Comarca
16.646
Catalunya
3.485.902

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
630
Comarca
17.507
Catalunya
3.647.096

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
405
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
665
Comarca
4.470
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
855
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
6.240
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
905
Comarca
11.970
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
905
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
255
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
415
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.740
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
3.315
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
2.735
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
210
Comarca
3.795
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
3.410
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
520
Comarca
2.035
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
905
Comarca
11.970
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
40
Comarca
1.244
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
317
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
799,24
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
152
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
131
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
283
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
20,2
Comarca
351,2
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
6
Comarca
179,1
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
73,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
29,6
Comarca
1.019,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
5,8
Comarca
125,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
62,7
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
30,5
Comarca
775,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
32,2
Comarca
974,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
62,7
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
47
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
576
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
464
Comarca
11.142
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
4.941
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
19.530
Comarca
556.027
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
14,1
Comarca
15
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
77,4
Comarca
82,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
822
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.043
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
272
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.763
Comarca
19.669
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.789
Comarca
5.359
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.194
Comarca
25.386
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
14
Comarca
1.208
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.207
Comarca
26.594
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
661
Comarca
20.067
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
512
Comarca
5.105
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
21
Comarca
144
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
67
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.194
Comarca
25.386
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
5
Comarca
76
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
94
Comarca
1.693
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
99
Comarca
1.769
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
73
Comarca
1.380
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
26
Comarca
389
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
99
Comarca
1.769
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
156
Comarca
9.632
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
543
Comarca
9.512
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
8
Comarca
2.189
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
27.774
Comarca
357.965
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
25.000
Comarca
3.398.821
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
2.857
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
177
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
10
Comarca
217
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
12
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
115
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
939
Comarca
21.820
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
141
Comarca
2.797
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
311
Comarca
5.770
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
73
Comarca
1.795
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.464
Comarca
32.182
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,08
Comarca
1,29
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
51,7
Comarca
48,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
9
Comarca
110
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
7.400,06
Comarca
83.863,16
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions