al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Miralcamp

Codi
251351
Comarca
Pla d'Urgell
Població
1.364
Superfície
14,87
Densitat
91,7
Altitud
287

Superfície (km²)

Municipi
14,87
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
91,7
Comarca
121,4
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
703
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
661
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
1.364
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
218
Comarca
5.821
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
854
Comarca
24.116
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
245
Comarca
5.620
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
47
Comarca
1.488
Catalunya
256.427

Població

Municipi
1.364
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
108
Comarca
2.966
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
456
Comarca
12.879
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
122
Comarca
2.664
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
508
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
703
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
110
Comarca
2.855
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
398
Comarca
11.237
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
123
Comarca
2.956
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
980
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
661
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.122
Comarca
26.813
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
88
Comarca
2.602
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
154
Comarca
7.630
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
1.364
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.216
Comarca
29.692
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
148
Comarca
7.353
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
1.364
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
622
Comarca
14.836
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
81
Comarca
4.181
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
703
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
594
Comarca
14.856
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
67
Comarca
3.172
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
661
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
565
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
574
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
25
Comarca
1.139
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
240
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
52,1
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
4
Comarca
149
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
131
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
8
Comarca
280
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
13
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
16
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
108
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
0
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
20
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
9
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
7
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
595
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-75
Comarca
104
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,84
Comarca
0,31
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-2,26
Comarca
0,11
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-3,58
Comarca
0,2
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
1.366
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.251
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.182
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
946
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.393
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
26
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
43
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
11
Comarca
279
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
13,7
Comarca
18,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
44,6
Comarca
34,4
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,2
Comarca
21,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,5
Comarca
25,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.033
Comarca
24.970
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,9
Comarca
72,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
990
Comarca
24.487
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56
Comarca
56,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
997
Comarca
24.489
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,7
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,7
Comarca
71,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.025
Comarca
24.759
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
573
Comarca
16.254
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
63
Comarca
1.878
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
636
Comarca
18.132
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
495
Comarca
12.837
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.128
Comarca
30.969
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
355
Comarca
9.850
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
255
Comarca
7.055
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
610
Comarca
16.900
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
640
Comarca
17.805
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
415
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
710
Comarca
4.450
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
120
Comarca
810
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
6.120
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
965
Comarca
11.795
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
880
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
240
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
400
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
1.735
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
110
Comarca
3.255
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
2.710
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
220
Comarca
3.810
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
3.285
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
555
Comarca
1.985
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
965
Comarca
11.795
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
38
Comarca
1.222
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
324
Comarca
8.162
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
834,5
Comarca
897,75
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
146
Comarca
3.835
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
141
Comarca
3.491
Catalunya
783.019

Total

Municipi
287
Comarca
7.326
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
16,2
Comarca
268
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,8
Comarca
173,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
60,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
26,4
Comarca
905,9
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
6,1
Comarca
111,1
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
55,6
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
25,2
Comarca
647,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
30,4
Comarca
870,5
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
55,6
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
474
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
47
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
576
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
464
Comarca
11.142
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
1.386
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.182
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
4.148
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
4.941
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
3.638
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
525
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
94,4
Comarca
88,9
Catalunya
100

RFDB (milers d'euros)

Municipi
18.764
Comarca
568.558
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
13,4
Comarca
15,2
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
76,4
Comarca
86,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
822
Comarca
27.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.043
Comarca
45.290
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
272
Comarca
321
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.870
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.848
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.196
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.199
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
529
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
64
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
9
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
36
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
530
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
28
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.196
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
104
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
21.588
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
10
Comarca
217
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
8
Comarca
125
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
937
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
150
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
290
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
72
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.449
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,07
Comarca
1,27
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
46,7
Comarca
48,9
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
11
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
8.337,89
Comarca
93.271,53
Catalunya
3.823.878,74